IBM Software

——————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————

IBM jest jednym z największych światowych producentów oprogramowania i jako lider rozwija produkty i wyznacza trendy współczesnego biznesu IT.  

Oprogramowanie IBM obejmujące bardzo wiele obszarów zastosowania jest dostarczane w formie licencji Passport Advantage (PA) lub w modelu Embedded (ESA), jako komponent szerszego rozwiązania. Ingram Micro, dystrybutor z wartością dodaną aktywnie uczestniczy w dostarczaniu oprogramowania IBM na rynek poprzez autoryzowanych i kompetentnych partnerów.

Dane i analityka

Gromadzenie, organizowanie i analiza danych, tworzenie modeli predykcyjnych i aplikacji opartych o sztuczną inteligencję.

czytaj więcej

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie danych, zarządzanie tożsamością i dostępem, analiza danych i zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa, orkiestracja i automatyzacja zabezpieczeń oraz reagowanie na zdarzenia, bezpieczeństwo chmury.

czytaj więcej

Integracja

Integracja aplikacji i danych niezależnie od lokalizacji i środowisk, w których się znajdują.

czytaj więcej

Chmura

Automatyzacja przepływów pracy, zadań wykonywanych ręcznie i podejmowanych decyzji, udostępnianie i zarządzanie treścią.

czytaj więcej

Cloud Paki

Najbardziej kompletne, bezpieczne i proste w obsłudze platformy kontenerowe dla aplikacji, danych i sztucznej inteligencji, oparte na technologii ‘open source’ i działające w dowolnym środowisku lokalnym lub w chmurze publicznej.  

IBM Cloud Pak for Data

Przyspiesz podróż do AI, zmieniając sposób działania firmy przy użyciu platformy danych i sztucznej inteligencji opartej na technologii ‘open source’ i działającej w dowolnej chmurze.

czytaj więcej

IBM Cloud Pak for Integration

Efektywna i szybka integracja systemów hybrydowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

czytaj więcej

IBM Cloud Pak for Business Automation

Zredukuj liczbę manualnych procesów nawet o 80%.

czytaj więcej

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

W jednej konsoli cały świat orkiestracji Kontenerów.

czytaj więcej

IBM Cloud Pak for Security

Zabezpiecz swoje przedsiębiorstwo wykrywając, eliminując zagrożenia i ryzyka, integrując źródła danych niezależnie od miejsca ich przechowywania.

czytaj więcej

easy CORY

Jak kupić ten soft?

Jeśli jesteś klientem końcowym, wypełnij formularz kontaktowy, a Twoje zapytanie zostanie przesłane do Partnerów handlowych posiadających kompetencje w interesującym Cię obszarze.   Jeśli jesteś z firmy partnerskiej, wypełnij formularz kontaktowy lub napisz mail na adres plibmsw@ingrammicro.com. Pomożemy w uzyskaniu autoryzacji, przygotujemy wyceny i zapewnimy wsparcie biznesowe.   https://twojdystrybutor.pl/kontakt/  

Dlaczego ludzie z zespołu IBM w Ingram to najlepsi specjaliści na rynku dystrybutorskim?

Łącznie mamy grubo ponad sto lat doświadczenia w pracy dystrybucyjnej?, w tym kilkadziesiąt z samym oprogramowaniem IBM. Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy codziennie w pracy z naszymi Partnerami, dostarczając wyceny, prowadząc przez labirynty programów i licencjonowania, aktywując „moc biznesową” i zwiększając marżowość, gdzie to tylko możliwe. A wszystko z zaangażowaniem, dobrym humorem i nieustającym optymizmem. Zapraszamy do kontaktu pod adresem plibmsw@ingrammicro.com 

Kto może kupić oprogramowanie IBM?   

Klient końcowy może kupić oprogramowanie IBM od Partnera IBM posiadającego autoryzację w zakresie oprogramowania. Firma partnerska może kupić w Ingram Micro oprogramowanie IBM do dalszej odsprzedaży pod warunkiem uzyskania autoryzacji i wskazania Ingram Micro jako wybranego dystrybutora. Pomożemy w całej procedurze i dalszych działaniach prowadzących do sprzedaży oprogramowania IBM klientom końcowym. Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com 

Kto mi pomoże przy wycenie licencji?

W wycenach pomoże nasz zespół IBM Software – Aga Zawisza w zakresie odnowień wsparcia oraz ESA, Jarek Mówiński i Piotrek Ćwierk we wszystkich pozostałych przypadkach. Wszelkie zapytania dotyczące wyceny licencji IBM kieruj na adres plibmsw@ingrammicro.com 

Co to jest ESA?

To drugi zaraz po Pasport Adventage model sprzedaży technologii IBM.  Korzystamy z niego wówczas, gdy licencje IBM stają się integralną częścią rozwiązania lub usług naszych Partnerów.    Ten model zapewnia naszym Partnerom stabilność poprzez gwarancje cen licencji oraz pełną elastyczność z ich korzystania poprzez możliwość korzystania z licencji wieczystych, zapasowych lub z chmury.  Nasi Partnerzy w tym modelu mają dowolność w nakładaniu swojej marży i nie raportują Vendorowi jakim klientom sprzedają swoje rozwiązanie. Poprzez dokonanie zakupu początkowego lub deklaracji kwoty zakupów, Partnerzy otrzymują atrakcyjne warunki cenowe.   

Czym różni się zakup w modelu ESA i PA?

Są cztery podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma modelami.   
  1. W modelu ESA to nasi Partnerzy są właścicielami licencji.  
  1. To Biznes Partnerzy świadczą 1 i 2 linię wsparcia.   
  1. W odróżnieniu od Passport Adventage, model ESA daje naszym BP mozliwosc sprzedaży swoich usług lub rozwiazan za granice.   
  1. Partnerzy nie maja obowiązku raportowania komu i za jaka cene sprzedają swoje licencje lub usługi.   
  1. Co to jest Cloud Pak?  
IBM Cloud Paks to pakiety skonteneryzowanego oprogramowania IBM, dostarczanego wraz z platformą Red Hat OpenShift. Pakiety zawierają komponenty, które mogą być instalowane i uruchamiane w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych. Istnieje również możliwość „tradycyjnej” instalacji poszczególnych produktów w istniejących środowiskach. Elastyczne licencjonowanie Cloud Paków pozwala używać elementów składowych zależnie od potrzeb w dostępnej licencyjnie konfiguracji i dowolnej, chmurowej bądź tradycyjnej infrastrukturze. Zależnie od przeznaczenia i obszaru zastosowania w ofercie znajdziemy m.in. Cloud Pak for Data (CP4D), Cloud Pak for Security (Cp4S), Cloud Pak for Integration (CP4I), Cloud Pak for Business Automation (CP4A) czy Cloud Pak for MultiCloud Management (CP4MM). Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com  https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/paks    

Co to jest Cloud Pak?

IBM Cloud Paks to pakiety skonteneryzowanego oprogramowania IBM, dostarczanego wraz z platformą Red Hat OpenShift. Pakiety zawierają komponenty, które mogą być instalowane i uruchamiane w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych. Istnieje również możliwość „tradycyjnej” instalacji poszczególnych produktów w istniejących środowiskach. Elastyczne licencjonowanie Cloud Paków pozwala używać elementów składowych zależnie od potrzeb w dostępnej licencyjnie konfiguracji i dowolnej, chmurowej bądź tradycyjnej infrastrukturze. Zależnie od przeznaczenia i obszaru zastosowania w ofercie znajdziemy m.in. Cloud Pak for Data (CP4D), Cloud Pak for Security (Cp4S), Cloud Pak for Integration (CP4I), Cloud Pak for Business Automation (CP4A) czy Cloud Pak for MultiCloud Management (CP4MM). Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com. https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/paks

Czy IBM ma chmurę?

Oczywiście, IBM Cloud to kompleksowa platforma chmurowa obejmująca ponad 170 produktów i usług z zakresu infrastruktury, danych, kontenerów, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i technologii Blockchain 

Czy Cloud Pak oznacza oprogramowanie w chmurze?

Absolutnie nie, zależnie od sytuacji i potrzeb, Cloud Paki mogą być instalowane i uruchamiane w chmurach publicznych, prywatnych lub hybrydowych jak również w lokalnych środowiskach. Elastyczne licencjonowanie Cloud Paków pozwala używać elementów składowych zależnie od potrzeb w dostępnej licencyjnie konfiguracji i dowolnej, chmurowej bądź tradycyjnej infrastrukturze. Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com  https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/paks     

hard CORY

Mam rozwiązanie, do którego chce wykorzystać oprogramowanie IBM, jak to zrobić?

Rejestracja rozwiązania w modelu ESA trwa kilka minut. Prosimy naszych Partnerów o zalogowanie się na platformę Partner World i rejestracje. Jednocześnie prosimy o wypełnienie i wyłanie do nas krótkiego dokumentu z opisem rozwiązania.  Takiemu rozwiązaniu zostaje nadany indywidualny numer w systemach IBM i gotowe.  Partnerzy tuż po rejestracji są upoważnieni do korzystania z przyługujących im rabatów w ramach tego modelu.   

Jakie są korzyści z zakupów Cloud Paków w porównaniu do samodzielnych produktów IBM?

Ponieważ Cloud Paki składają się z szeregu różnych komponentów, kupując licencje Cloud Pak, odbiorca może używać każdego komponentu z osobna bądź ich dowolnej kombinacji, zależnie od aktualnych potrzeb. Nie używane produkty można zastąpić innymi w ramach danego pakietu, a w razie pojawienia się konieczności ponownie je uruchomić, mieszcząc się w posiadanej ilości licencji bądź dokupić kolejne licencje cały czas tylko jednego typu, co znakomicie upraszcza zarządzanie licencjami. Komponenty są dostępne w wersji skonteneryzowanej, a dostarczana w pakiecie platforma Red Hat OpenShift pozwala w sposób bezpieczny, szybki i efektywny przenosić całe rozwiązania pomiędzy środowiskami chmurowymi czy lokalnymi, zapewniając pełną kontrolę, bezpieczeństwo i stabilność systemów biznesowych. Po szczegółowe informacje zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com  https://www.ibm.com/pl-pl/cloud/paks  

Jak licencjonuje się Cloud Paki?

Większość Cloud Paków licencjonuje się per rdzeń, wyjątkiem jest Cloud Pak for Security licencjonowany (w generacji 3) per Resource Unit (jednostka zasobu) lub per Managed Virtual Server (w generacji 2). Zależnie od potrzeby, elastyczna metryka licencyjna pozwala użytkować konkretną ilość poszczególnych komponentów, wchodzących w skład Cloud Paka.   Po szczegółowe informacje zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com https://twojdystrybutor.pl/kontakt/  

Jakie produkty dla bezpieczeństwa oferuje IBM?

Oferta IBM w zakresie bezpieczeństwa koncentruje się na obszarach Threat Management oraz Digital Trust. W pierwszej grupie znajduje się IBM QRadar, uznane i można powiedzieć referencyjne rozwiązanie klasy SIEM, IBM Resilient, czyli narzędzie klasy SOAR a także IBM i2 – narzędzie do analizy wywiadowczej. Produkty Digital Trust to m.in. IBM Guardium, czyli narzędzie typu Database Access Management a także IBM Verify to rozwiązanie do zarządzania tożsamością i dostępem. Komponentami IBM Cloud Pak for Security generacji 3 są QRadar, Resilient i Guardium, dostarczane w elastycznej metryce licencyjnej Resource Unit. Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com  https://www.ibm.com/pl-pl/security?p1=Search&p4=43700052451840492&p5=e&gclid=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCszqhRc-uKQcGZYVkocoCLg-RDatLWOS4JtrgxwF-wbpXWCy-OG3pqQhoCLR4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds  

Co to jest Cloud Pak for Security?

IBM Cloud Pak for Security, aktualnie oferowany już w trzeciej generacji, to pakiet produktów bezpieczeństwa zawierający:   - IBM QRadar - narzędzie klasy SIEM (Security Information and Event Management), przeznaczone do analizy zdarzeń bezpieczeństwa   - IBM Resilient – rozwiązanie typu SOAR (Security Orchestration Automation and Response), przeznaczone do orkiestracji I automatyzacji zabezpieczeń oraz reagowania na zdarzenia   - IBM Guardium - kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa danych i zgodności dla nowoczesnych środowisk danych   Elastyczne licencjonowanie IBM Cloud Pak for Security pozwala na używanie niezbędnych komponentów w środowisku chmurowym lub tradycyjnym.   Po więcej informacji zapraszamy pod adresem plibmsw@ingrammicro.com  https://www.ibm.com/pl-pl/products/cloud-pak-for-security   

Co to jest Cloud Pak for Data?

IBM Cloud Pak for Data to zintegrowana platforma danych i sztucznej inteligencji, która wprowadza nową jakość w sposobie, w jaki firmy zbierają, organizują i analizują dane oraz wykorzystują sztuczną inteligencję w swoich organizacjach. IBM Cloud Pak for Data, oparte na Red Hat OpenShift, integruje wiodącą na rynku technologię IBM Watson AI z hybrydową platformą zarządzania danymi IBM, DataOps oraz technologiami BI. Architektura informacji dla AI zaproponowana przez IBM adresuje szybko zmieniające się potrzeby biznesu.  

Co to jest Cloud Pak for Integration?

IBM Cloud Pak for Integration, to najbardziej kompletna hybrydowa platforma integracyjna zaprojektowana w celu zmniejszenia złożoności budowania i zarządzania integracją. Wspiera inicjatywy związane z transformacją cyfrową zapewniając bezpieczeństwo i skalowalność. IBM Cloud Pak for Integration jest prostą w obsłudze platformą kontenerową, którą można wdrożyć w dowolnym środowisku lokalnym lub w chmurze publicznej. Wspiera zdecentralizowane i samoobsługowe podejście do integracji.  

Co to jest Cloud Pak for Automation?

IBM Cloud Pak for Automation to platforma kontenerowa do tworzenia i wdrażania nowoczesnych usług i aplikacji do automatyzacji procesów biznesowych, zarządzania treścią i wspierania podejmowania decyzji. Dzięki automatyzacji i wykorzystaniu sztucznej inteligencji firmy osiągają nowy poziom produktywności, zadowolenia klientów i mogą szybciej przeprowadzić transformacje cyfrową.  

Co to są kontenery?

Kontenery to jednostki oprogramowania, które pakują aplikacje i ich niezbędne do działania elementy w taki sposób, że te mogą działać w oderwaniu od środowiska, w którym powstały.  

promocje

Jesteś partnerem Ingram Micro i sprzedajesz sprzęt IBM – wygraj nagrody!

Nie jesteś partnerem Ingram Micro i sprzedajesz sprzęt IBM – zostań Partnerem i wygraj nagrody!

demo lab

Wspólna inicjatywa Ingram Micro oraz IBM mająca na celu rozwój kompetencji Partnerów Biznesowych w oraz wspierająca proces sprzedaży rozwiązań do Klientów. Ingram Micro DEMO LAB to laboratorium z zainstalowanymi środowiskami demonstracyjno-testowymi kluczowych rozwiązań IBM z portfolio Cloud & Cognitive. Zdalny dostęp do laboratorium zwiększa elastyczność i możliwości w przeprowadzaniu testów i projektów Proof of Concept.

1. Rozwijaj kompetencje w technologiach chmurowych IBM z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
2. Poznaj i przetestuj rozwiązania z portfolio IBM Cloud & Cognitive
3. Buduj innowacyjne rozwiązania w oparciu o technologię IBM Watson
4. Zaproś Klienta na warsztaty technologiczne IBM
5. Z nami możesz zrealizować każdy projekt Proof of Concept
6. Zarezerwuj zdalny dostęp do zasobów Ingram Micro DEMO LAB

Chcesz porozmawiać o DEMO LAB, zadzwoń lub napisz do Jarka

Jarosław Mówiński
Business Manager
Mob. +48 603 847 913
Jaroslaw.Mowinski@ingrammicro.com

Edukacja

W Ingram Micro CLOUD LAB prowadzimy warsztaty techniczne otwarte jak również dedykowane, indywidualne spotkania dla Partnerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w wybranej technologii IBM. Oprócz bezpłatnych warsztatów organizujemy w Ingram Micro wszystkie szkolenia z katalogu autoryzowanych szkoleń IBM. Posiadamy centrum egzaminacyjne PEARSON VUE, w którym Partnerzy mogą zdobywać certyfikaty wymagane do uzyskania wyższych statusów partnerstwa IBM.

Wsparcie sprzedaży

Chcesz przekonać Klienta do inwestycji w rozwiązania IBM - skorzystaj z Ingram Micro CLOUD LAB. Wykorzystując laboratorium oraz wsparcie techniczne inżynierów IBM i Ingram Micro, możemy zorganizować prezentację, warsztaty technologiczne a także pomóc Ci zrealizować projekt Proof of Concept dla Twojego Klienta.

Rozwiązania Partnerów

Postaw na innowację i buduj własne aplikacje w oparciu o sztuczną inteligencję, narzędzia IBM Watson i platformę IBM Cloud. Integruj swoje rozwiązanie i komponenty IBM wykorzystując elastyczny i dopasowany do Twojego biznesu model współpracy ESA (Embedded Solution Agreement). Jeśli chcesz przetestować swoje rozwiązanie skorzystaj z Ingram Micro CLOUD LAB. Naszym Partnerom umożliwiamy zdalny dostęp do wirtualnych zasobów serwerowych oraz do wybranego oprogramowania IBM.